Thuê ngoài từ A đến Z

Tác giả: Doglas Brown và Scott Wilson
Giá: 87.000đ
Số Trang: 333 trang
Khổ: 15.5 x 24 (cm)
Nhà xuất bản: Lao động
Danh mục:

Tác giả