Thương hiệu cảm xúc

Tác giả: Marc Gobé
Giá: 79.000đ
Số trang: 235 trang
Khổ:  15,5 x 24 (cm)
Nhà xuất bản:  Lao động – Xã hội

Danh mục:

Tác giả