Tôi tự hào là người Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hùng chủ biên
Giá: 88,000đ
Số trang: 396 trang
Nhà xuất bản: Công an Nhân dân
Khổ: 14,5×20,5 cm

Tác giả