Tổng thống Obama – Ba ngày trên đất Việt

Tác giả: nhóm biên tập Báo tin tức
Giá: 64.000 
Số trang: 184 trang
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Khổ: 16 x 24 cm
 

Tác giả