Tuần khủng hoảng

Tác giả: TS. Hetty van de Rijt và TS. Frans Plooij
Giá: 99.000 VNĐ
Số trang: 472 trang
Khổ: 15,5 x 24 cm
Nhà xuất bản:  Lao động – Xã hội

Tác giả