Vị trí tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
Tuyển dụng Biên tập viên tủ sách Cha mẹ 10/05/2017
Tuyển dụng Biên tập viên tủ sách Biz(Tủ sách kinh tế) 10/05/2017
Tuyển dụng nhân viên Truyền thông tủ sách Cha Mẹ (Hà Nội) 10/05/2017
Tuyển dụng CTV phụ kho (Hà Nội) 10/05/2017
Tuyển dụng thực tập Marketing (Hà Nội + Hồ Chí Minh) 10/05/2017
Tuyển dụng Cộng tác viên bán hàng (Hà Nội + Hồ Chí Minh) 10/05/2017
Tuyển dụng Kế toán kiêm Hành chính nhân sự (Hồ Chí Minh) 30/04/2017
Tuyển dụng nhân viên bán hàng (Hồ Chí Minh) 30/04/2017
Tuyển dụng thực tập Kế Toán(Hồ Chí Minh) 30/04/2017
Tuyển dụng thực tập Kinh Doanh ( Hà Nội + Hồ Chí Minh) 30/04/2017
Thực tập kế toán (Hà Nội) 30/04/2017