Vị trí tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
Nhân viên kinh doanh (TP HCM) 31/03/2017
Chuyên viên quan hệ báo chí (Hà Nội) 31/03/2017
Thực tập kế toán (Hà Nội) 31/03/2017
Nhân viên giao vận (Hồ Chí Minh) 31/03/2017
Nhân viên bán hàng (Đà Nẵng) 31/03/2017
CTV bán hàng (TP.HCM) 31/03/2017
Chuyên viên truyền thông (Hà Nội) 31/03/2017
Chuyên viên truyền thông tủ sách Cha Mẹ (Hà Nội) 31/03/2017
Chuyên viên truyền thông dự án (Hà Nội) 31/03/2017
Nhân viên bán hàng kiêm HCNS (Hồ Chí Minh) 31/03/2017