Vị trí tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
 Biên tập viên (TP HCM) 25/11/2016
Cộng tác viên bán hàng (TP HCM) 30/11/2016
Thực tập kế toán (Hà Nội) 30/11/2016