Vị trí tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
Tuyển dụng nhân viên Kinh doanh (Hồ Chí Minh) 15/05/2017
Tuyển dụng Biên tập viên tủ sách Cha mẹ 31/05/2017
Tuyển dụng Biên tập viên tủ sách Biz(Tủ sách kinh tế) 31/05/2017
Tuyển dụng nhân viên Truyền thông tủ sách Cha Mẹ (Hà Nội) 31/05/2017
Tuyển dụng nhân viên phụ kho (Hà Nội) 31/05/2017
Tuyển dụng thực tập Marketing (Hà Nội + Hồ Chí Minh) 31/05/2017
Tuyển dụng thực tập Kinh Doanh ( Hà Nội + Hồ Chí Minh) 31/05/2017
Thực tập kế toán (Hà Nội + Hồ Chí Minh) 31/05/2017
Tuyển dụng nhân viên bán hàng (Hà Nội) 31/05/2017