Ý nghĩa chú Ong linh vật

HỎI:  Tại sao Thái Hà Books lại chọn chú ong làm linh vật của công ty? (Quế Anh – Nghệ An)
ĐÁP:
– Chú ong là biểu tượng cho sự chăm chỉ, cần mẫn hút mật ngọt dâng đời, cũng giống như những người làm sách lặng lẽ cống hiến cho độc giả những cuốn sách hay, có giá trị, đem đến nguồn tri thức bất tận, giúp ích cho bản thân mình và cho xã hội.
Chăm chỉ, cần mẫn hút mật ngọt dâng đời
– Tổ chức xã hội của loài ong vô cùng chặt chẽ, mỗi thành viên có một nhiệm vụ được giao phó rõ ràng, mỗi người tự nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ của mình mà không cần ai nhắc nhở, theo dõi giám sát. Đó cũng là những phẩm chất của mỗi thành viên Thái Hà Books. Mỗi thành viên đều có thể có nhiệm vụ riêng trong nhiệm vụ chung, hướng đến một mục đích, sứ mệnh chung.
Thaihabooks!

comments