Chào mừng bạn đã đến với Thái Hà Books!

Light Novel

Thám tử đã chết tập 1

Thám tử đã chết tập 1

119.000 95.200
Spy room – Lớp học điệp viên 1: Hanazono Lily (bản thường)

Spy room – Lớp học điệp viên 1: Hanazono Lily (bản thường)

119.000 95.200
Chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là sai lầm 12

Chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là sai lầm 12

119.000 95.200
Sói và gia vị 16

Sói và gia vị 16

159.000 127.200
Tanya chiến ký 2

Tanya chiến ký 2

209.000 167.200
Sakurako và bộ xương dưới gốc anh đào 8

Sakurako và bộ xương dưới gốc anh đào 8

119.000
Sakurako và bộ xương dưới gốc anh đào 7

Sakurako và bộ xương dưới gốc anh đào 7

105.000 84.000
Ẩn tàng thư Dantalian 8

Ẩn tàng thư Dantalian 8

105.000 84.000
Ẩn tàng thư Dantalian 7

Ẩn tàng thư Dantalian 7

105.000 84.000
Chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là sai lầm 11

Chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là sai lầm 11

109.000 87.200
Chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là sai lầm 10.5

Chuyện tình thanh xuân bi hài của tôi quả nhiên là sai lầm 10.5

99.000 79.200
Sakurako và bộ xương dưới gốc anh đào tập 6

Sakurako và bộ xương dưới gốc anh đào tập 6

105.000 84.000
Sakurako và bộ xương dưới gốc anh đào tập 5

Sakurako và bộ xương dưới gốc anh đào tập 5

105.000 84.000
Ẩn tàng thư Dantalian 6 (Bản phổ thông)

Ẩn tàng thư Dantalian 6 (Bản phổ thông)

115.000 92.000
Ẩn tàng thư Dantalian 6 (Bản đặc biệt)

Ẩn tàng thư Dantalian 6 (Bản đặc biệt)

129.000 103.200
Khi Hikaru còn trên thế gian này…… Rokujou (Bản đặc biệt)

Khi Hikaru còn trên thế gian này…… Rokujou (Bản đặc biệt)

125.000 100.000
Khi Hikaru còn trên thế gian này…… Rokujou (Bản phổ thông)

Khi Hikaru còn trên thế gian này…… Rokujou (Bản phổ thông)

105.000 84.000
Sakurako và bộ xương dưới gốc anh đào 4

Sakurako và bộ xương dưới gốc anh đào 4

119.000 95.200
Từ tân thế giới – Quyển trung (Bìa mềm)

Từ tân thế giới – Quyển trung (Bìa mềm)

130.000 104.000
Từ tân thế giới – Quyển trung (Bìa cứng)

Từ tân thế giới – Quyển trung (Bìa cứng)

155.000 124.000