Chào mừng bạn đã đến với Thái Hà Books!

V-Biz

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

129.000 103.200
Quản lý dự án for dummies

Quản lý dự án for dummies

169.000 135.200
Nguyên tắc thiết kế slide chuẩn TED

Nguyên tắc thiết kế slide chuẩn TED

65.000 52.000
Hội chứng Uniqlo

Hội chứng Uniqlo

85.000 68.000
Biết hỏi mới là giỏi

Biết hỏi mới là giỏi

55.000 44.000

Hết hàng

Quản lý hiệu quả tài sản công

Quản lý hiệu quả tài sản công

126.000 100.800
Khoảnh khắc của sự thật – Jan Carlzon đã marketing hóa hãng hàng không Scandinavia như thế nào

Khoảnh khắc của sự thật – Jan Carlzon đã marketing hóa hãng hàng không Scandinavia như thế nào

76.000 60.800
Đọc vị bất kỳ ai – Áp dụng trong doanh nghiệp

Đọc vị bất kỳ ai – Áp dụng trong doanh nghiệp

105.000 84.000
Bộ sách Lãnh đạo kiệt xuất

Bộ sách Lãnh đạo kiệt xuất

354.000 283.200

Hết hàng

Bộ Khởi nghiệp

Bộ Khởi nghiệp

488.000 366.000

Hết hàng

Bộ Lãnh đạo cùng John Maxwell

Bộ Lãnh đạo cùng John Maxwell

404.000 323.200

Hết hàng

Bộ Luật hấp dẫn

Bộ Luật hấp dẫn

259.000 194.250

Hết hàng

Bộ Chỉ số thành công

Bộ Chỉ số thành công

189.000 141.750

Hết hàng

Bộ Brian Tracy

Bộ Brian Tracy

144.000 108.000

Hết hàng

Bộ Jim Rohn

Bộ Jim Rohn

379.000 284.250
Bộ Thịnh vượng tài chính

Bộ Thịnh vượng tài chính

168.000 126.000
Bộ Đọc vị bất kỳ ai

Bộ Đọc vị bất kỳ ai

184.000 138.000
Bộ Giao tiếp bất kỳ ai

Bộ Giao tiếp bất kỳ ai

114.000 85.500

Hết hàng

Bộ Tư duy lãnh đạo thế kỷ 21

Bộ Tư duy lãnh đạo thế kỷ 21

174.000 130.500

Hết hàng

Bộ Những câu chuyện kinh điển trong kinh doanh

Bộ Những câu chuyện kinh điển trong kinh doanh

235.000 176.250