Chào mừng bạn đã đến với Thái Hà Books!

Andrii Sedniev

Andrii Sedniev là người sáng lập hệ thống Magic of Public Speaking đã giúp hàng trăm diễn giả trên toàn thế giới phát huy tiềm năng của họ trong việc diễn thuyết trước đám đông, trong một khoảng thời gian rất ngắn. Năm 23 tuổi, anh tham gia chương trình MBA tại một trong 10 trường MBA hàng đầu ở Mỹ. Là sinh viên trẻ nhất của chương trình và ở tuổi 25, anh đã gia nhập Trụ sở chính của Cisco Systems với tư cách Giám đốc sản phẩm chịu trách nhiệm quản lý một bộ định tuyến mang lại doanh thu 1 Tỷ đô la mỗi năm. Những kinh nghiệm này đã dạy Andrii rằng thành công trong bất kỳ nỗ lực nào không phụ thuộc nhiều vào lượng kinh nghiệm bạn đã có mà phụ thuộc vào các quy trình bạn đang sử dụng. Nếu không có các quy trình chính xác, kinh nghiệm có thể trở nên không liên quan.

Sách nổi bật

30 giây ma thuật trong diễn thuyết

30 giây ma thuật trong diễn thuyết

45.000 36.000