Chào mừng bạn đã đến với Thái Hà Books!

Bác sĩ Nguyễn Anh Tú

Bác sĩ Nguyễn Anh Tú là có nhiều kinh nghiệm phong phú trong suốt quá trình học tập không chỉ ở vai trò là bác sĩ Đa Khoa, Bác sĩ Nội trú và Thạc sĩ chuyên ngành Phục hồi chức năng mà còn qua các chương trình đào tạo ngắn hạn trong và ngoài nước.
Hiện tại bác sĩ Nguyễn Anh Tú là bác sĩ tại Raffles Medical Hà Nội, Bác sĩ Bệnh viện Lão khoa Trung ương, giảng viên Đại học Y tế Công cộng. Ngoài ra, bác sĩ Nguyễn Anh Tú còn tham gia các hoạt động cộng đồng, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.
Các tác phẩm của Bác sĩ Nguyễn Anh Tú đã được Thái Hà Books phát hành:
– Ai là thầy thuốc tốt nhất của bạn? – Cơ thể bạn sẽ giật mình khi biết sự thật.

Sách nổi bật