Chào mừng bạn đã đến với Thái Hà Books!

Bea Johnson

Bea Johnson là một người gốc Pháp, sinh năm 1974, hiện sinh sống tại California, Mỹ. Cô là một trong những người tiên phong của phong trào sống Zero Waste (không rác) và có đóng góp không nhỏ trong việc phổ biến lối sống này ra toàn thế giới.
Cô ủng hộ nhiệt thành cho việc đưa nhân loại lên qua quá trình giảm thiểu rác thải. Cô là một diễn giả tại các trường Đại học và hội nghi.
Các tác phẩm của Bea Johnson đã được Thái Hà Books phát hành:
– Zero waste home – Nhà không rác
Cuốn sách đã được dịch ra hơn 20 thứ tiếng.

Sách nổi bật

Zero Waste Home: Nhà Không Rác

Zero Waste Home: Nhà Không Rác

155.000 124.000