Chào mừng bạn đã đến với Thái Hà Books!

Bernhard Schroeder

Bernhard Schroeder là Giám đốc Chương trình của Trung tâm Doanh nhân Lavin tại Đại học Bang San Diego và ông giám sát tất cả các chương trình trải nghiệm đại học và sau đại học của trung tâm. Ông đã làm việc với hàng trăm công ty khởi nghiệp ở San Diego, trong và ngoài khuôn viên trường, là cố vấn chiến lược cho một số công ty khởi nghiệp, được trích dẫn thường xuyên trên các phương tiện truyền thông địa phương và quốc gia và đã phát biểu tại các sự kiện của TEDx. Bernhard có hơn 20 năm kinh nghiệm xây dựng thương hiệu, tiếp thị và kinh doanh với tư cách là đối tác cấp cao trong một cơ quan tiếp thị tích hợp toàn cầu và là cựu Giám đốc Tiếp thị của phía khách hàng. Ngày hôm nay, ông là nhà cố vấn cho khoảng 15 nhà sáng lập khởi nghiệp ở San Diego, San Francisco, California và Austin, Texas.

Sách nổi bật

Sáng tư duy, tạo ý tưởng

Sáng tư duy, tạo ý tưởng

79.000 63.200