Chào mừng bạn đã đến với Thái Hà Books!

Chade Meng tan

Chade-Meng Tan, được biết đến một cách không chính thức là Mạnh, là một cựu kỹ sư phần mềm và người tạo động lực trước đây tại Google. Anh được biết đến là nhân viên đặc biệt là để chào hỏi những người nổi tiếng đến thăm khuôn viên Google . Mạnh cũng là một tác giả bán chạy nhất quốc tế, nhà lãnh đạo tư tưởng và nhà từ thiện. Anh đã nghỉ hưu từ Google với tư cách là thành viên tốt nhất của mình ở tuổi 45.

Sách nổi bật

Search Inside Yourself – Tìm kiếm bên trong bạn

Search Inside Yourself – Tìm kiếm bên trong bạn

149.000 119.200