Chào mừng bạn đã đến với Thái Hà Books!

Chân Đẳng Nghiêm

Một vị giáo thọ xuất gia nữ của Làng Mai, người Việt Nam, quốc tịch Mỹ, sinh năm 1968, xuất gia năm 2000 (32 tuổi) tại chùa Từ Nghiêm – Làng Mai, pháp danh Tâm Phụng Hỷ, pháp tự Chân Đẳng Nghiêm. Sư cô nhận truyền đăng của Thiền sư Nhất Hạnh năm 2008 trong đại giới đàn Thanh Lương Địa với bài kệ truyền đăng:
Công phu nương sức đẳng trì
Giới thân nghiêm túc uy nghi vững vàng
Đạo mầu nhiếp phục tâm an
Hạt từ gieo khắp nhân gian độ đời.
Là đệ tử thứ 106 của Thầy Nhất Hạnh, sư cô thuộc thế hệ thứ 43 của tông Lâm Tế và thế hệ thứ 9 của phái Liễu Quán.
Tác phẩm: Áo vách núi, Phương thuốc chánh niệm mầu nhiệm,…

Sách nổi bật

Phương thuốc chánh niệm mầu nhiệm

Phương thuốc chánh niệm mầu nhiệm

119.000 95.200
Áo vách núi

Áo vách núi

89.000 71.200