Chào mừng bạn đã đến với Thái Hà Books!

Chơn Nguyên

Chơn Nguyên là tác giả, soạn giả của nhiều cuốn sách chuyên ngành về Y học như Dược học tham luận, Chẩn đoán học Y đạo, và Hoàng Đế nội kinh vốn là tác phẩm kinh điển của nền y học Đông phương đồng thời là quyển sách gối đầu giường của các bậc danh y từ cổ chí kim.
Các tác phẩm của Chơn Nguyên đã được Thái Hà Books phát hành:
– Bộ sách Hoàng Đế Nội Kinh (7 quyển)
– Dược học tham luận

Sách nổi bật

Hoàng đế nội kinh 5

Hoàng đế nội kinh 5

320.000
Hoàng Đế Nội Kinh quyển 4

Hoàng Đế Nội Kinh quyển 4

350.000
Hoàng đế nội kinh quyển 3

Hoàng đế nội kinh quyển 3

350.000