Chào mừng bạn đã đến với Thái Hà Books!

Clyde Prestowitz

Clyde Prestowitz là một trong những nhà tiên tri về kinh tế tài ba nhất với rất nhiều tiên đoán về các xu hướng kinh tế quan trọng rất lâu trước khi chúng trở thành sự thật. Ông cũng là nhà sáng lập và là Chủ tịch của Viện Chiến lược Kinh tế tại Washington. Viện này có ảnh hưởng lớn tới các lĩnh vực trong chính sách thương mại quốc tế và chuyên nghiên cứu về cách mà các ngành chính của nền kinh tế Mỹ và thế giới thích ứng được trước những biến đổi, đặc biệt trước những ảnh hưởng của toàn cầu hóa.

Sách nổi bật

Chấn hưng Nhật Bản

Chấn hưng Nhật Bản

132.000 105.600