Chào mừng bạn đã đến với Thái Hà Books!

Corey Seemiller & Meghan Grace

Tiến sĩ Corey Seemiller là một nhà giáo dục, nhà nghiên cứu và tác giả về các vấn đề liên quan đến lãnh đạo và sự tham gia của công dân. Corey đã làm việc trong lĩnh vực giáo dục đại học hơn 20 năm, thúc đẩy niềm đam mê của cô trong việc phát triển năng lực lãnh đạo của sinh viên đại học.
Meghan Grace là nhà nghiên cứu, tác giả và nhà tư vấn về thế hệ tập trung vào Thế hệ Z. Cô ấy mong muốn giúp những người khác hiểu thế hệ thanh niên mới nhất khi họ bước vào trường học, nơi làm việc và trưởng thành. Meghan hiện là cộng sự của Plaid, LLC.

Sách nổi bật

Ẩn Số Mang Tên Thế Hệ Z @ College

Ẩn Số Mang Tên Thế Hệ Z @ College

89.000 71.200