Chào mừng bạn đã đến với Thái Hà Books!

Dag Detter Stefan Folster

Dag Detter là cố vấn đầu tư người Thụy Điển, đồng thời là tác giả và diễn giả về chủ đề tài sản thương mại công cộng. Ông là cựu Chủ tịch của Stattum và Giám đốc Bộ Công nghiệp Thụy Điển, lãnh đạo việc tái cơ cấu danh mục tài sản công của chính phủ trong thời kỳ cải cách 1998-2001.

Sách nổi bật

Quản lý hiệu quả tài sản công

Quản lý hiệu quả tài sản công

126.000 100.800