Chào mừng bạn đã đến với Thái Hà Books!

Dr Yann & Marie Borrel

Bác sĩ Yann Rougier dành cả sự nghiệp y học của mình để nghiên cứu mối tương quan giữa tâm trí, cơ thể, dinh dưỡng và hệ miễn dịch, nhất là những vấn đề liên quan đến ung thưvaf các bệnh thoái hoá khác. Ông là thành viên sáng lập Viện Ứng dụng Khoa học thần kinh và Dinh dưỡng thần kinh.
Marie Borrel là một nhà báo chuyên viết về các chủ đề sức khoẻ tự nhiên.
Các tác phẩm của Dr Yann và Marie Borrel đã được Thái Hà Books phát hành:
– Những phương thức giảm đau tự nhiên.

Sách nổi bật