Chào mừng bạn đã đến với Thái Hà Books!

Eric Zielinski

Eric Zielinski (Dr.Z) đã được đào tạo về nghiên cứu sức khỏe cộng đồng và liệu pháp hương thơm. Ông cũng là người tiên phong về giáo dục sức khỏe theo Kinh thánh và là cố vấn phê bình cho nhiều tạp chí.
Dr.Z đã tổ chức các hội nghị Cách mạng tinh dầu cùng các lớp đào tạo Cuộc sống phong phú với Tinh dầu với hơn 550.000 tham dự và gây được tiếng vang lớn trong giới tinh dầu.
Trang web DrEricZ.com của ông hằng năm có hơn 4 triệu lượt truy cập. Mọi người tìm đến Dr.Z như một nguồn tham khảo trực tuyến đáng tin cậy về tinh dầu và những phương pháp áp dụng hữu ích.
Là một nhà nghiên cứu có nhiều thành tựu, nhiều tác phẩm của ông đã được xuất bản và báo cáo tại nhiều hội thảo lớn về tinh dầu trên thế giới.
Các tác phẩm của Eric Zielinski đã được Thái Hà Books phát hành:
– Sức mạnh chữa lành của tinh dầu

Sách nổi bật