Chào mừng bạn đã đến với Thái Hà Books!

Giles Johnston

Giles Johnston là một nhà tư vấn cải tiến kinh doanh, người chuyên giúp các doanh nghiệp cải thiện hiệu suất giao hàng đúng hạn. Giles là một Kỹ sư được điều hành và sử dụng các nguyên tắc cũng như ý tưởng giải quyết vấn đề tương tự từ nền tảng sản xuất của mình để giúp các doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực.

Sách nổi bật

Thay dầu cho bộ máy doanh nghiệp

Thay dầu cho bộ máy doanh nghiệp

46.000 30.820

Hết hàng