Chào mừng bạn đã đến với Thái Hà Books!

Herman Aihara

Herman Aihara sinh tháng 9 năm 1920 tại Arita (Quận Saga), một thị trấn nhỏ miền nam Nhật Bản. Ông là Chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội Ohsawa ở New York, chủ tịch Hiệp hội Oshawa ở Los Angeles, người sáng lập Hiệp Hội Thực dưỡng Oshawa ở San Francisco.
Hiện nay ông vẫn tiếp tục hoạt động trong công tác nghiên cứu, đồng thời vẫn viết, dịch, giảng dạy và tư vấn cho các cá nhân tại Mỹ và nhiều nước khác.
Các tác phẩm của Herman Aihara đã được Thái Hà Books phát hành:
– Axit và kiềm trong thực dưỡng

Sách nổi bật

Axit và kiềm trong thực dưỡng

Axit và kiềm trong thực dưỡng

75.000 60.000

Cho phép đặt hàng trước