Chào mừng bạn đã đến với Thái Hà Books!

Houbing Song, Ravi Srinivasan, Tamim Sookoor, và Sabina Jeschke

Sách nổi bật

Thành phố thông minh – Nền tảng, nguyên lý và ứng dụng

Thành phố thông minh – Nền tảng, nguyên lý và ứng dụng

533.000 426.400