Chào mừng bạn đã đến với Thái Hà Books!

Huỳnh Thiện Nhân

Thiện Nhân là bút danh của ông Huỳnh Công Phúc, sinh năm 1980.
Tác giả là một doanh nhân khá thành công trên nhiều lĩnh vực. Trên con đường đi tìm sự thành công bền vững, tác gỉa không tìm thấy sự trường tồn có ý nghĩa thông qua vật chất, thay vào đó, ông vừa trải nghiệm thực tế, vừa cảm nghiệm tâm linh sâu sắc từ bên trong. Tác phẩm của tác giả Thiện Nhân là những đúc kế từ trải nghiệm tâm linh cũng như kinh nghiệm đời sống phong phú.
Tác phẩm của tác giả Thiện Nhân đã được Thái Hà Books phát hành:
– Một vòng thời gian

Sách nổi bật