Chào mừng bạn đã đến với Thái Hà Books!

Jamie Notter & Maddie Grant

Jamie Notter và Maddie Grant đã cộng tác trong một vài năm về sự giao thoa giữa truyền thông xã hội và khả năng lãnh đạo.
Maddie Grant là một blogger nổi tiếng và là đối tác của công ty tư vấn truyền thông xã hội thành công SocialFish, làm việc với các hiệp hội và tổ chức phi lợi nhuận. Jamie Notter là nhà tư vấn cho các tổ chức về các vấn đề lãnh đạo, xung đột và chiến lược. Vào năm 2009, họ bắt đầu làm việc cùng nhau về ý tưởng “tổ chức xã hội”, thừa nhận rằng mạng xã hội không chỉ thay đổi tiếp thị và truyền thông, nó đang thách thức một số nguyên tắc đã được thử nghiệm và đúng đắn về lãnh đạo tổ chức, cơ cấu, quy trình và hành vi.

Sách nổi bật

Thế Hệ Y Lên Ngôi: Dám nghĩ, dám làm, dám bước ra thế giới

Thế Hệ Y Lên Ngôi: Dám nghĩ, dám làm, dám bước ra thế giới

79.000 63.200