Chào mừng bạn đã đến với Thái Hà Books!

Jeffrey W. Hayzlett, Jim Eber

Sách nổi bật

The hero factor: Các nhà lãnh đạo vĩ đại thay đổi tổ chức và tạo nên văn hóa

The hero factor: Các nhà lãnh đạo vĩ đại thay đổi tổ chức và tạo nên văn hóa

129.000 103.200