Chào mừng bạn đã đến với Thái Hà Books!

Jennifer Buchanan

Jennifer Buchanan hiện là Chủ tịch Hiệp hội âm nhạc trị liệu tại Canada và là một diễn giả toàn cầu về lĩnh vực âm nhạc trị liệu cũng như chăm sóc sức khoẻ. Công ty JB Music Therapy của Jennifer đã đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện hàng trăm chương trình trị liệu bằng âm nhạc trên khắp Canada trong gần 30 năm và đã ba lần được đề cử cho Giải thưởng Tác động Cộng đồng và nhận hai giải thưởng âm nhạc danh giá nhất của Canada Giải thưởng dịch vụ trị liệu trọn đời: Giải thưởng Franni và Giải thưởng Norma Sharpe.

Cô là diễn giả chính được mời tại các hội nghị quốc gia và quốc tế phát biểu về liệu pháp âm nhạc và kinh doanh sức khỏe cho nhiều lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe, chính phủ, doanh nghiệp nhỏ và khán giả của công ty.

Jennifer cũng đã xuất hiện với tư cách khách mời trên nhiều chương trình thời sự và thời sự bao gồm Fox News Health, NBC, CBS, CBC Radio, CBC Television, CTV, Global TV, và đã được giới thiệu trên các ấn phẩm như The Huffington Post, Chatelaine Magazine và Canadian Living.
Các tác phẩm của Jennifer Buchanan đã được Thái Hà Books phát hành:
– Liệu pháp tâm lý: Ứng dụng âm nhạc để thay đổi cuộc sống

Sách nổi bật