Chào mừng bạn đã đến với Thái Hà Books!

Michael Newton

Michael Newton, Ph.D là Người sáng lập Viện Newton về Liệu pháp Thôi miên giữa Cuộc sống (TNI) và là Chủ tịch đầu tiên từ năm 2002-2005. Tiến sĩ Newton tiếp tục phục vụ trong Hội đồng TNI cho đến khi ông qua đời vào cuối năm 2016. Ông có bằng tiến sĩ Tâm lý học Tư vấn, là một Thạc sĩ thôi miên được chứng nhận và là thành viên của Hiệp hội Tư vấn Hoa Kỳ.
Ông là một nhà trị liệu thôi miên trong hơn 50 năm và một nhà trị liệu LBL trong hơn 40 năm. Ông được coi là người đi tiên phong trong việc khám phá những bí ẩn về cuộc sống sau khi chết thông qua việc sử dụng Linh hồn hồi quy.
Các tác phẩm của Michael Newton đã được Thái Hà Books phát hành:
– Hành trình của linh hồn

Sách nổi bật

Hành trình của linh hồn

Hành trình của linh hồn

129.000 103.200