Chào mừng bạn đã đến với Thái Hà Books!

Philip Van Munching

Philip Van Munching từng viết hai cuốn sách, ông từng viết các bài bình luận về chính trị và xã hội trên các tờ The New York Times và Chicago Tribune. Ông còn viết mục Devil’s Adman cho tờ Brandweek. Ông và vợ mình – Christina đang sống cùng các con gái tại thành phố New York.

Sách nổi bật

Nghe bố này, con gái!

Nghe bố này, con gái!

39.000 31.200

Hết hàng