Chào mừng bạn đã đến với Thái Hà Books!

Reiko Uchida

Từ năm 1980, bà bắt đầu hoạt động như một nhà tư vấn về giáo dục gia đình, thực hiện các bài giảng, thuyết trình ở các nhà trẻ, mầm non rồi sau nữa là các trường học, PTA (các hội liên kết giáo viên – phụ huynh) hay các doanh nghiệp trên toàn quốc. Từ năm 1989, lĩnh vực hoạt động của bà được mở rộng hơn nữa, bà được mời giảng dạy trong các tổ chức hỗ trợ phúc lợi và ảnh hưởng của bà cũng ngày càng rộng lớn.

Sách nổi bật

Tuổi dậy thì nói gì với con

Tuổi dậy thì nói gì với con

75.000 60.000