Chào mừng bạn đã đến với Thái Hà Books!

Sir Ken Robinson & Lou Aronica

Sir Ken Robinson là một tác giả, diễn giả, và nhà tư vấn giáo dục lớn người Anh. Ông làm việc chủ yếu trong lĩnh vực giáo dục nghệ thuật và sáng tạo. Robinson được phong tước Hiệp sỹ cho những cống hiên của mình trong lĩnh vực giáo dục, sáng tạo và nghệ thuật. Ông viết sách về khơi dậy sự sáng tạo, khởi xướng và tham gia nhiều dự án phát triển nghệ thuật và giáo dục cho trường học ở Anh và Mỹ.

Lou Aronica là một biên tập viên và nhà xuất bản người Mỹ, chủ yếu là khoa học viễn tưởng. Ông đồng biên tập các tuyển tập Full Spectrum với Shawna McCarthy. Là một nhà xuất bản, ông bắt đầu với Bantam Books và thành lập nhãn hiệu khoa học viễn tưởng và giả tưởng

Sách nổi bật

Bố mẹ, con và trường học: Con đường đến với giáo dục ưu việt

Bố mẹ, con và trường học: Con đường đến với giáo dục ưu việt

135.000 108.000