Chào mừng bạn đã đến với Thái Hà Books!

Susan Piver

Susan Piver là tác giả Best-seller của The New York time với chín cuốn sách. Cô là một thiền sinh 1995, tốt nghiệp chủng viện Phật giáo vào năm 2004 và được ủy quyền dạy thiền vào năm 2005. Năm 2012, cô thành lập The Open Heart Project, trung tâm thiền chỉ trực tuyến lớn nhất thế giới.
Cô ấy dạy các hội thảo và nói về chánh niệm, đổi mới, giao tiếp, các mối quan hệ và sự sáng tạo dựa trên nền tảng thông thái của thiền. Với Susan Piver, nhiệm vụ của cô là hướng dẫn mọi người cách mở lòng, cho đi một cách sâu sắc và tạo ra một cuộc sống thông thái, từ bi và dũng cảm.
Các tác phẩm của Susan Piver đã được Thái Hà Books phát hành:
– An yên yêu

Sách nổi bật