Chào mừng bạn đã đến với Thái Hà Books!

Tống Khánh Thượng

Tống Khánh Thượng là một nhà nghiên cứu giáo dục đồng thời là nhà nghiên cứu Thần số học. Ngoài ra anh còn là một thiền sinh, một kỹ sư tâm hồn.
Các tác phẩm của Tống Khánh Thượng đã được Thái Hà Books xuất bản:
– Thần số học – Thấu hiểu nhân tâm

Sách nổi bật