Tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
1 Tuyển dụng Nhân viên Kế toán tổng hợp nhà sách (Hà Nội) 30/04/2021
2 Tuyển dụng Nhân viên Phụ kho giao vận (Hà Nội) 30/04/2021
3 Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh (Hà Nội) 30/04/2021
4 Tuyển dụng Nhân viên Hành chính nhân sự (Hà Nội) 30/04/2021
5 Tuyển dụng Nhân viên Bán hàng (Hà Nội) 30/04/2021
6 Tuyển dụng Biên tập viên (Hà Nội) 30/04/2021
7 Tuyển dụng Chuyên viên truyền thông tủ sách Thiếu nhi (Hà Nội) 30/04/2021
8 Tuyển dụng Chuyên viên truyền thông tủ sách Biz (Hồ Chí Minh) 30/04/2021
9 Tuyển dụng Nhân viên Bán hàng (Hồ Chí Minh) 30/04/2021
10 Tuyển dụng Thực tập Kinh doanh (Hà Nội + Hồ Chí Minh) 30/04/2021
11 Tuyển dụng Thực tập Marketing (Hà Nội + Hồ Chí Minh) 30/04/2021