Tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
1 Tuyển dụng Nhân viên Bán hàng (Hồ Chí Minh) 30/09/2020
2 Tuyển dụng Chuyên viên truyền thông tủ sách Thiếu nhi (Hà Nội) 31/08/2020
3 Tuyển dụng Thực tập Kế toán (Hà Nội) 31/08/2020
5 Tuyển dụng Chuyên viên truyền thông tủ sách Biz (Hồ Chí Minh) 30/06/2020
8 Tuyển dụng Trưởng nhóm Họa sĩ Thiết kế (Hà Nội) 31/03/2020
9 Tuyển dụng Trưởng phòng Đối ngoại Truyền thông (Hà Nội) 31/03/2020
10 Tuyển dụng Biên tập viên (Hà Nội) 31/03/2020
12 Tuyển dụng Cộng tác viên Bán hàng (Hồ Chí Minh) 31/03/2020
14 Tuyển dụng Thực tập Marketing (Hà Nội + Hồ Chí Minh) 31/03/2020
15 Tuyển dụng Thực tập Kinh doanh (Hà Nội + Hồ Chí Minh) 31/03/2020