Tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
1 Tuyển dụng Chuyên viên truyền thông tủ sách Biz (Hồ Chí Minh) 31/03/2021
2 Tuyển dụng Chuyên viên truyền thông tủ sách Thiếu nhi (Hà Nội) 31/03/2021
3 Tuyển dụng Nhân viên Bán hàng (Hồ Chí Minh) 31/03/2021
4 Tuyển dụng Trợ lí hành chính văn phòng (Hà Nội) 31/03/2021
5 Tuyển dụng Thực tập Kinh doanh (Hà Nội + Hồ Chí Minh) 31/03/2021
6 Tuyển dụng Thực tập Marketing (Hà Nội + Hồ Chí Minh) 31/03/2021