Tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
1 Tuyển dụng Trợ lý Kinh doanh (Hồ Chí Minh) 30/06/2020
2 Tuyển dụng Thực tập Kế toán (Hà Nội) 30/06/2020
3 Tuyển dụng Chuyên viên truyền thông tủ sách Biz (Hồ Chí Minh) 30/06/2020
4 Tuyển dụng Nhân viên Hành chính Nhân sự (Hà Nội) 31/03/2020
5 Tuyển dụng Nhân viên Bán hàng (Hà Nội) 31/03/2020
6 Tuyển dụng Trưởng nhóm Họa sĩ Thiết kế (Hà Nội) 31/03/2020
7 Tuyển dụng Trưởng phòng Đối ngoại Truyền thông (Hà Nội) 31/03/2020
8 Tuyển dụng Biên tập viên (Hà Nội) 31/03/2020
9 Tuyển dụng Chuyên viên truyền thông tủ sách Sức khỏe (Hà Nội + Hồ Chí Minh) 31/03/2020
10 Tuyển dụng Cộng tác viên Bán hàng (Hồ Chí Minh) 31/03/2020
11 Tuyển dụng Nhân viên Bán hàng (Hồ Chí Minh) 31/03/2020
12 Tuyển dụng Thực tập Hành chính nhân sự (Hà Nội) 31/03/2020
13 Tuyển dụng Thực tập Marketing (Hà Nội + Hồ Chí Minh) 31/03/2020
14 Tuyển dụng Thực tập Kinh doanh (Hà Nội + Hồ Chí Minh) 31/03/2020