Chào mừng bạn đã đến với Thái Hà Books!

chiến lược kinh doanh

Kinh doanh vì cộng đồng – Chìa khoá cho xã hội mới

Kinh doanh vì cộng đồng – Chìa khoá cho xã hội mới

99.000 79.200
Bộ sách Mô hình kinh doanh tối ưu

Bộ sách Mô hình kinh doanh tối ưu

356.000 267.000
Bộ sách Phát triển doanh nghiệp bền vững

Bộ sách Phát triển doanh nghiệp bền vững

576.000 432.000