Chào mừng bạn đã đến với Thái Hà Books!

Giao tiếp công sở

Đắc nhân tâm nơi công sở

Đắc nhân tâm nơi công sở

59.000 47.200
58 cách thức giao tiếp nơi công sở

58 cách thức giao tiếp nơi công sở

75.000 60.000

Hết hàng

Đọc vị bất kỳ ai – Áp dụng trong doanh nghiệp

Đọc vị bất kỳ ai – Áp dụng trong doanh nghiệp

105.000 84.000
Tứ thư lãnh đạo: Thuật xử thế

Tứ thư lãnh đạo: Thuật xử thế

189.000 151.200
Giao tiếp bất kì ai

Giao tiếp bất kì ai

55.000 44.000
Phụ nữ thông minh không ở góc văn phòng

Phụ nữ thông minh không ở góc văn phòng

79.000 63.200