Chào mừng bạn đã đến với Thái Hà Books!

lanh dao

The Leadership Lab – Bí quyết lãnh đạo trong kỷ nguyên số

The Leadership Lab – Bí quyết lãnh đạo trong kỷ nguyên số

149.000 119.200
7 bài học lãnh đạo trong khủng hoảng

7 bài học lãnh đạo trong khủng hoảng

75.000 60.000
Lãnh đạo phục vụ

Lãnh đạo phục vụ

149.000 119.200
Quản lý bằng thiện chí – Nguyên tắc

Quản lý bằng thiện chí – Nguyên tắc

89.000 71.200
Quản lý bằng thiện chí – Thực hành

Quản lý bằng thiện chí – Thực hành

89.000 71.200
Thuật lãnh đạo trong khủng hoảng và biến động

Thuật lãnh đạo trong khủng hoảng và biến động

155.000 124.000
CEO lệch chuẩn

CEO lệch chuẩn

69.000 55.200
Lãnh đạo bằng sự khiêm nhường

Lãnh đạo bằng sự khiêm nhường

52.000 41.600

Hết hàng

Cuốn sách nhỏ cho nhà lãnh đạo lớn

Cuốn sách nhỏ cho nhà lãnh đạo lớn

65.000 52.000