Chào mừng bạn đã đến với Thái Hà Books!

sách kinh tế

Truyền thông xã hội: Cách tạo lập và đưa ra một chiến lược thành công từ Financial Times

Truyền thông xã hội: Cách tạo lập và đưa ra một chiến lược thành công từ Financial Times

145.000 116.000
Digital marketing cho doanh nghiệp nhỏ

Digital marketing cho doanh nghiệp nhỏ

99.000 79.200
Điều hành nhà hàng for Dummies

Điều hành nhà hàng for Dummies

289.000 231.200
Nền kinh tế chia sẻ: Tái thiết chủ nghĩa tư bản dựa trên sức mạnh kết nối

Nền kinh tế chia sẻ: Tái thiết chủ nghĩa tư bản dựa trên sức mạnh kết nối

179.000 143.200
Định Hình Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư

Định Hình Cuộc Cách Mạng Công Nghiệp Lần Thứ Tư

130.000 104.000
Quản lý dịch vụ for dummies

Quản lý dịch vụ for dummies

139.000 111.200