Chào mừng bạn đã đến với Thái Hà Books!

sách lãnh đạo

Đạo đức trong kinh doanh: Nền tảng để phát triển doanh nghiệp bền vững

Đạo đức trong kinh doanh: Nền tảng để phát triển doanh nghiệp bền vững

89.000 71.200
Tứ thư lãnh đạo: Thuật lãnh đạo

Tứ thư lãnh đạo: Thuật lãnh đạo

189.000 151.200
Big data cho nhà quản lý

Big data cho nhà quản lý

149.000 119.200
Khoảnh khắc của sự thật – Jan Carlzon đã marketing hóa hãng hàng không Scandinavia như thế nào

Khoảnh khắc của sự thật – Jan Carlzon đã marketing hóa hãng hàng không Scandinavia như thế nào

76.000 60.800
Hỏi đáp về lãnh đạo

Hỏi đáp về lãnh đạo

55.000 44.000

Hết hàng

Bộ hộp Tứ thư lãnh đạo

Bộ hộp Tứ thư lãnh đạo

1.250.000 937.500

Hết hàng

Cuốn sách nhỏ cho nhà lãnh đạo lớn

Cuốn sách nhỏ cho nhà lãnh đạo lớn

65.000 52.000

Hết hàng

Lãnh đạo luôn ăn sau cùng

Lãnh đạo luôn ăn sau cùng

110.000 88.000

Hết hàng

Tứ thư lãnh đạo: Thuật quản trị

Tứ thư lãnh đạo: Thuật quản trị

189.000 151.200
Tứ thư lãnh đạo: Thuật xử thế

Tứ thư lãnh đạo: Thuật xử thế

189.000 151.200
Phụng sự để dẫn đầu

Phụng sự để dẫn đầu

139.000 111.200