Chào mừng bạn đã đến với Thái Hà Books!

TED TALK

Nguyên tắc thiết kế slide chuẩn TED

Nguyên tắc thiết kế slide chuẩn TED

65.000 52.000
TEDBooks – Vì sao chúng ta phải làm việc

TEDBooks – Vì sao chúng ta phải làm việc

55.000
TEDBooks – Thuật toán của tình yêu

TEDBooks – Thuật toán của tình yêu

59.000
TEDBooks – Tương lai của kiến trúc

TEDBooks – Tương lai của kiến trúc

79.000 63.200

Hết hàng

TEDBooks – Nhìn mặt mà bắt hình dong

TEDBooks – Nhìn mặt mà bắt hình dong

75.000