TED TALK

Hiển thị một kết quả duy nhất

 • Nguyên tắc thiết kế slide chuẩn TED

  Được xếp hạng 0 5 sao
 • TEDBooks – Vì sao chúng ta phải làm việc

  Được xếp hạng 5.00 5 sao
 • TEDBooks – Thuật toán của tình yêu

  Được xếp hạng 0 5 sao
 • TEDBooks – Tương lai của kiến trúc

  Được xếp hạng 0 5 sao
 • TEDBooks – Nhìn mặt mà bắt hình dong

  Được xếp hạng 0 5 sao