Tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
1 Tuyển dụng Chuyên viên truyền thông tủ sách Sức khỏe (Hà Nội) 31/12/2019
2 Tuyển dụng Chuyên viên truyền thông tủ sách Biz (Hà Nội + Hồ Chí Minh) 31/12/2019
3 Tuyển dụng Chuyên viên truyền thông tủ sách Cha mẹ (Hồ Chí Minh) 31/12/2019
4 Tuyển dụng Cộng tác viên Bán hàng (Hồ Chí Minh) 31/12/2019
5 Tuyển dụng Nhân viên Bán hàng (Hồ Chí Minh) 31/12/2019
6 Tuyển dụng Nhân viên Bán hàng (Hà Nội) 31/12/2019
7 Tuyển dụng Biên tập viên (Hà Nội) 31/12/2019
8 Tuyển dụng Trưởng nhóm Họa sĩ Thiết kế (Hà Nội) 31/12/2019
9 Tuyển dụng Trưởng phòng Đối ngoại Truyền thông (Hà Nội) 31/12/2019
10 Tuyển dụng Trợ lý Hành chính (Hà Nội) 31/12/2019
11 Tuyển dụng Nhân viên Hành chính Nhân sự (Hà Nội) 31/12/2019
12 Tuyển dụng Nhân viên Giao vận kiêm Phụ kho (Hồ Chí Minh) 31/12/2019
13 Tuyển dụng Nhân viên Kế toán tổng hợp (Hồ Chí Minh) 31/12/2019
14 Tuyển dụng Thực tập Hành chính nhân sự (Hà Nội) 31/12/2019
15 Tuyển dụng Thực tập Kế toán (Hà Nội + Hồ Chí Minh) 31/12/2019
16 Tuyển dụng Thực tập Marketing (Hà Nội + Hồ Chí Minh) 31/12/2019
17 Tuyển dụng Thực tập Kinh doanh (Hà Nội + Hồ Chí Minh) 31/12/2019