Tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
1 Tuyển dụng Chuyên viên truyền thông tủ sách Biz (Hồ Chí Minh) 30/09/2019
2 Tuyển dụng Chuyên viên truyền thông tủ sách Cha mẹ (Hồ Chí Minh) 30/09/2019
3 Tuyển dụng Nhân viên Kế toán tổng hợp (Hồ Chí Minh) 30/09/2019
4 Tuyển dụng Nhân viên Bán hàng (Hồ Chí Minh) 30/09/2019
5 Tuyển dụng Nhân viên Giao vận kiêm Phụ kho (Hồ Chí Minh) 30/09/2019
6 Tuyển dụng Nhân viên Hành chính văn phòng (Hà Nội) 30/09/2019
7 Tuyển dụng Biên tập viên (Hà Nội) 30/09/2019
8 Tuyển dụng Trưởng nhóm Họa sĩ Thiết kế (Hà Nội) 30/09/2019
9 Tuyển dụng Trưởng phòng Đối ngoại Truyền thông (Hà Nội) 30/09/2019
10 Tuyển dụng Thực tập Kinh doanh (Hà Nội + Hồ Chí Minh) 30/09/2019
11 Tuyển dụng Thực tập Marketing (Hà Nội + Hồ Chí Minh) 30/09/2019
12 Tuyển dụng Thực tập Kế toán (Hà Nội + Hồ Chí Minh) 30/09/2019