Tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
1 Tuyển dụng Biên tập viên (Hà Nội) 31/05/2019
2 Tuyển dụng Trưởng nhóm Họa sĩ Thiết kế (Hà Nội) 31/05/2019
3 Tuyển dụng Nhân viên Chế bản (Hà Nội) 31/05/2019
4 Tuyển dụng Trưởng phòng Marketing (Hà Nội) 31/05/2019
5 Tuyển dụng Nhân viên Bán hàng (Hồ Chí Minh) 31/05/2019
6 Tuyển dụng Phụ kho giao vận (Hồ Chí Minh) 31/05/2019
7 Tuyển dụng Nhân viên Hành chính Nhân sự (Hà Nội) 31/05/2019
8 Tuyển dụng Thực tập Hành Chính (Hà Nội) 31/05/2019
9 Tuyển dụng Thực tập Marketing (Hà Nội + Hồ Chí Minh) 31/05/2019
10 Tuyển dụng Thực tập Kế toán (Hà Nội + Hồ Chí Minh) 31/05/2019
11 Tuyển dụng Biên tập viên Sách Biz (Hà Nội) 15/05/2019
12 Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh (Hà Nội) 15/05/2019