Tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng Hạn nộp hồ sơ
1 Tuyển dụng Nhân viên Kế toán tổng hợp (HCM) 30/07/2019
2 Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh (Hà Nội) 30/07/2019
3 Tuyển dụng Nhân viên Bán hàng (Hồ Chí Minh) 30/07/2019
4 Tuyển dụng Biên tập viên (Hà Nội) 30/07/2019
5 Tuyển dụng Trưởng nhóm Họa sĩ Thiết kế (Hà Nội) 30/07/2019
6 Tuyển dụng Trưởng phòng Marketing (Hà Nội) 30/07/2019
7 Tuyển dụng Nhân viên Chế bản (Hà Nội) 30/07/2019
8 Tuyển dụng Thực tập Kinh doanh (Hà Nội) 30/07/2019
9 Tuyển dụng Thực tập Marketing (Hà Nội + Hồ Chí Minh) 30/07/2019
10 Tuyển dụng Thực tập Kế toán (Hà Nội + Hồ Chí Minh) 30/07/2019
11 Tuyển dụng Nhân viên Hành chính Nhân sự (Hà Nội) 30/07/2019